Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.
Privacy Statement

Corbeel-Greven hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy
statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens.
Corbeel-Greven houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van
uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.
Corbeel-Greven is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van ons privacy statement, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen
kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan
contact met ons op!
info@corbeel-greven.nl

Iets niet kunnen vinden of heeft u vragen?

Laat het ons weten! Laat uw naam en telefoonnummer achter en we bellen u zo spoedig mogelijk terug!

Bel mij terug
Bel mij terug

Laat hier uw gegevens achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.